CY000LIM027 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Το Σύστημα Υγροτόπων Ακρωτηρίου, αποτελείται από το σύμπλεγμα μεγάλης αλμυρής λίμνης (της Αλυκής Ακρωτηρίου), εκτεταμένων αλμυρόβαλτων επιμέρους γλυκόβαλτων και λιμνίων. Το Σύστημα αποτελείται από διακριτές υποπεριοχές που επικοινωνούσαν υδρολογικά στο παρελθόν μεταξύ τους. Αυτές είναι η Αλμυρή Λίμνη Ακρωτηρίου (Αλυκή), το Έλος Λιβάδι Φασουρίου και το Έλος Ζακακίου (πρώην εκβολικό σύστημα του ποταμού Γαρύλλη), με επιρροές από αλμυρά και γλυκά ύδατα. Το Σύστημα Υγροτόπων Ακρωτηρίου, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων (ΚΒΒ) και ως εκ’ τούτου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν εφαρμόζεται εκεί. Όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος, η περιοχή προστατεύεται από τις νομοθεσίες των ΚΒΒ που είναι αντίστοιχες των Κυπριακών και Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών νομοθεσιών. Η Αλυκή Ακρωτηρίου έχει κλειστή εποχική μορφή, αποτελεί τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κύπρου και είναι μια από της μεγαλύτερες και σημαντικότερες του τύπου της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εκτάσεις γύρω από τους υγροτόπους αποτελούν σημαντικό πλέγμα ποικιλίας ενδιαιτημάτων. Το Σύστημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ορνιθοπανίδα, υδρόβιους οργανισμού, την σπάνια χλωρίδα, τους σπάνιους τύπους οικοτόπων, την ιδιαίτερη γεωμορφολογία, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου. Η περιοχή αναγνωρίζεται ως ιδανικός προορισμός για πτηνοπαρατήρηση και μελέτη της φυσικής ιστορίας της Κύπρου. Έχει εξαιρετική οικολογική αξία ενώ υποστηρίζει μεγάλο αριθμό σπάνιων, ευπρόσβλητων ή κινδυνευόντων ειδών ή υποειδών φυτών ή ζώων. Φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αποδημητικών πουλιών διεθνούς σημασίας, προσφέροντάς τους ενδιαίτημα ανάπαυσης, αναπαραγωγής και τροφοληψίας. Είναι σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός, και ο σημαντικότερος μεταναστευτικός διάδρομος για τα αρπακτικά πουλιά στην Κύπρο.¬ Έχουν καταγραφεί πέραν των 300 ειδών πτηνών, από τα οποία περισσότερα από 90 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τη Διατήρηση των Άγριων Πτηνών. Αυτό αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό προστατευόμενων ειδών που έχουν καταγραφεί σε μία περιοχή στην Κύπρο. Τουλάχιστον 9 είδη αυστηρώς προστατευόμενων πτηνών αναπαράγονται στην περιοχή. ¬ Φιλοξενεί τους μεγαλύτερους αριθμούς πουλιών στην Κύπρο και πολύ μεγάλους αριθμούς διαχειμαζόντων υδρόβιων πτηνών. Φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό υποσύνολο του πληθυσμού φλαμίνγκο (Phoenicopterus ruber) της ανατολικής Μεσογείου (κατά μέσο όρο 6000 άτομα το έτος, που αντιστοιχεί στο 2% του πληθυσμού της Ανατολικής Μεσογείου/Νότιας Ασίας) (1,2). Ακόμα μία ιδιαιτερότητα της Αλυκής Ακρωτηρίου, είναι ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά (Άνοιξη 2015 και Άνοιξη 2016), φιλοξενεί ένα σπάνιο μαύρο φλαμίγκο (μελανιστική μορφή). Είναι σημαντική περιοχή για τα ερπετά, ψάρια και αμφίβια της Κύπρου. Ενώ ορισμένες ομάδες ζώων δεν έχουν ακόμη καταγραφεί η περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αρκετοί οικότοποι της περιοχής δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Κύπρο ή έχουν πολύ περιορισμένη έκταση σε λίγα μόλις άλλα σημεία του νησιού. Φιλοξενεί 29 τύπους φυσικών οικοτόπων, οι 26 από τους οποίους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για την διατήρηση φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Η κατάσταση διατήρησης πολλών οικοτόπων εκτιμάται ότι είναι καλή. Οι πιο ευάλωτοι οικότοποι που έχουν πρόσφατα δεχθεί σημαντική υποβάθμιση είναι αυτοί που εξαρτώνται από γλυκά επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Είναι επίσης μία από τις σημαντικότερες περιοχές για την χλωρίδα της Κύπρου. Πέραν των 800 ομάδων φυτών έχουν καταγραφεί στη περιοχή, 32 από τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου και 13 είναι σπάνια ή/και ενδημικά (1,2). Το Σύστημα των υγροτόπων Ακρωτηρίου όπως το γνωρίζουμε σήμερα, δημιουργήθηκε πριν από 2000 χρόνια περίπου. Το Ακρωτήρι μέχρι τότε, ήταν ένα μικρό νησί νότια της Κύπρου και ο ποταμός Κούρρης έφτανε στη θάλασσα μέσω δύο κλάδων. Ο ένας κατέληγε στη σημερινή περίπου θέση των εκβολών του ποταμού, δυτικά της Αλυκής, ενώ ο δεύτερος διοχέτευε τα νερά του ποταμού, στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η Αλυκή. Τα φερτά υλικά που μετέφερε ο ποταμός στην παραλία και που προήλθαν από τη διάβρωση της ενδοχώρας δημιούργησαν λωρίδα άμμου που ένωσε τελικά το νησί του Ακρωτηρίου με την ενδοχώρα (1,2,3,4). Η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου, όπως μαρτυρείται σε κατάλοιπα της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής και Πρωτοβυζαντινής περιόδου, ήταν σημαντική και παρέμεινε σημαντική κατά τη Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία. Η Αλυκή, -που τότε ήταν πλωτή λιμνοθάλασσα- ήταν πηγή πλούτου τόσο για το αλάτι της όσο και ως ιχθυότοπος. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή συλλαμβάνονταν κυνηγετικά γεράκια, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Φράγκοι βασιλείς και ευγενείς για τα κυνήγια τους. Αργότερα, οι Βενετοί από τον ίδιο χώρο προμήθευαν με κυνηγετικά γεράκια τον Οθωμανό σουλτάνο και τους Οθωμανούς διοικητές της γειτονικής Καραμανίας. Επιπρόσθετα, η χερσόνησος του Ακρωτηρίου κρίθηκε από τους Βενετούς αξιωματούχους της Κύπρου ως περιοχή στρατιωτικής σημασίας, γι’ αυτό και εκπονήθηκαν μελέτες, για να οικοδομηθεί εκεί ένα φρούριο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν χώρος για ελλιμενισμό πλοίων αλλά και διεξαγωγής εμπορίου (5). Το Σύμπλεγμα Υγροτόπων Ακρωτηρίου μπορεί να διαχωριστεί σε 3 κύρια υδάτινα σώματα που επικοινωνούν υδρολογικά μεταξύ τους. Το έλος Ζακακίου, που βρίσκεται ανατολικά της Αλυκής, είναι βάλτος γλυκού νερού, που τροφοδοτείται από τα όμβρια ύδατα της δυτικής Λεμεσού, μέσω αγωγών. Το έλος Φασουρίου (ή Λιβάδι Φασουρίου όπως είναι ευρύτερα γνωστό), βρίσκεται βορειοδυτικά της Αλυκής. Το Λιβάδι Φασουρίου τροφοδοτείται από κατακρημνίσματα, από σχετικά μικρή γεωργική λεκάνη απορροής και πιστεύεται ότι επικοινωνεί υδρολογικά με τον υδροφορέα Ακρωτηρίου, όπου λαμβάνει νερό σε περιόδους όπου η στάθμη του είναι υψηλή. Όταν το Λιβάδι Φασουρίου είναι πλήρως κατακλυσμένο από νερό, ποσότητα νερού υπερχειλίζει προς την Αλυκή. Μετά την εγκατάσταση και ανάπτυξη του συστήματος κεραιών Pluto τροποποιήθηκε, αλλά διατηρήθηκε η ροή προς την Αλυκή. Ο κύριος υδάτινος όγκος της Αλυκής Ακρωτηρίου, τροφοδοτείται κυρίως από τα κατακρημνίσματα, που αποστραγγίζουν την περιοχή του έλους Ζακακίου, από τα όμβρια ύδατα της κοινότητας Ακρωτηρίου, από το Λιβάδι Φασουρίου και τον ευκαλυπτώνα βόρεια της Αλυκής. Το χειμώνα σε κάποιες περιπτώσεις, η Αλυκή δέχεται νερό από την θάλασσα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Επίσης, ένα μικρό μόνιμο λιμνίο αλμυρού νερού – δυτικά της Αλυκής- επικοινωνεί υδρολογικά απευθείας με την θάλασσα (1,2,3). Μετά την κατασκευή του Υδατοφράκτη Κούρη (LIM034) που σταμάτησε την παροχή νερού προς το Σύστημα Υγροτόπων Ακρωτηρίου, προέκυψε σημαντικό ζήτημα υδατικής διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και σχετίζεται άμεσα με την υποβάθμιση των φυσικών απορροών από τις λεκάνες του Γαρύλλη και του Κούρη. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα και ορισμένοι υγροτοπικοί οικότοποι έχουν αλλοιωθεί λόγω της παρατεταμένης ξήρανσης, της πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα ή/και της αλλοίωσης της φυσικής διακύμανσης της στάθμης, καθώς και της φυσικοχημικής κατάστασης των υδάτων. Έχει εξεταστεί η ανάγκη εκροής οικολογικής παροχής κατάντη του Υδατοφράκτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τροφοδοσίας του υγρότοπου και του λιβαδιού Φασουρίου και ο εμπλουτισμός του σημαντικού και υπό μεγάλη πίεση υπόγειου υδροφορέα του Ακρωτηρίου. Σημειώνεται ότι η τροφοδοσία του Φασουρίου συνεπικουρεί τον εμπλουτισμό του υδροφορέα, ενώ και οι δύο παραπάνω δράσεις είναι προς περιβαλλοντικό όφελος της αλυκής Ακρωτηρίου. Επίσης έχει αναγνωριστεί η ανάγκη κατάρτισης προγράμματος παρακολούθησης της χημικής κατάστασης της Αλυκής, για ουσίες προτεραιότητας (2). Μεγάλο μέρος των υγροτόπων Ακρωτηρίου οριοθετήθηκε το 2003 ως Περιοχή Ramsar Ακρωτηρίου (1). Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου περιλήφθηκε στις Σημαντικές Περιοχές για Πουλιά της Κύπρου που ετοίμασε ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (6). To 2010 η περιοχή καθορίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά μετά από μακρά διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς που άρχισε το 2008. Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 η περιοχή κηρύχτηκε Ειδική Περιοχή Διατήρησης για την προστασία των υπολοίπων ειδών, εκτός των πουλιών, και των οικοτόπων (1). Έχει ετοιμαστεί ένα ενδελεχές Διαχειριστικό Σχέδιο για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής εντός του οποίου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του Περιβάλλοντος. Το Διαχειριστικό Σχέδιο βρίσκεται διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.sbaadministration.org/images/AEEIC/publications/20121003_EMP_Intro.pdf Διαφορετικές περιοχές είναι επιτρεπόμενες για κυνήγι σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα της κυνηγετικής περιόδου σύμφωνα με τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του Περί Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών Νόμου των Βρετανικών Βάσεων (1). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 03/2015 Απογραφείς: Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης (1) KBB (2012). Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης Χερσονήσου Ακρωτηρίου (2) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙ- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων. (3) A.P Marine Environmental Consultancy Ltd + Atlantis Consulting Cyprus Ltd (2012). Hydrological Study & Further Studies to be incorporated in the Akrotiri Peninsula Management Plan. (4) http://lsg.ucy.ac.cy/research/wetlands/ (Πρόσβαση 08/15) (5) http://www.parathyro.com/?p=37101 (Πρόσβαση 08/15) (6) Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 2857.71090 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό - Υπερ Αλμυρό
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 51 - 75
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
District: ΛΕΜΕΣΟΣ
Municipality/Community: ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Γεωγραφικό μήκος: 32.969330 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 34.619320 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες < 5
G -- Διαπαλιρροϊκές ιλυώδεις, αμμώδεις ή αλατούχες επίπεδες εκτάσεις 51 - 75
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 5 - 25
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσ 100
Δασική Προστασία Κρατικό Δάσος 35
Περιοχή Natura 2000 Ζώνη ειδικής προστασίας Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεω 100
Αρχαιολογικό καθεστώς Αρχαίο Μνημέιο Κατάλοιπα αρχαϊκου ιερού στη τοποθεσία "Άνθρωπος" 0
Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού Μόνιμη 2
Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού Προσωρινή 59
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Κωδικός ΣΠΠ Ονομασία περιοχής Κάλυψη (%) Αναφορές
12022 Χερσόνησος Ακρωτηρίου – Γκρεμοί Επισκοπής 100
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
020 = Διατήρηση φυσικών πόρων Μεγάλη
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης Μεγάλη
100 = Καλλιέργειες Μικρή
130 = Άρδευση Μικρή
140 = Βόσκηση Μεσαία
161 = φύτευση δασών Μεγάλη
164 = καθαρισμός δασών Μικρή
166 = αφαίρεση νεκρών / ξερών δένδρων Μικρή
180 = Χρήση φωτιάς για αγροκτηνοτροφικά οφέλη Μεσαία
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεγάλη
230 = Κυνήγι Μεσαία
250 = Συλλογή / Αφαίρεση φυτών Μεσαία
390 = Άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μεγάλη
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων Μεγάλη
504 = λιμάνι Μεσαία
509 = άλλα δίκτυα επικοινωνιών Μεγάλη
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεγάλη
590 = Άλλες μορφές δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών Μικρή
600 = Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής Μικρή
604 = πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού Μικρή
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής Μεγάλη
622 = πεζοπορία, ιππασία, και μη-μηχανοκίνητα οχήματα Μικρή
623 = μηχανοκίνητα οχήματα Μεγάλη
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
690 = Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Μεσαία
700 = Ρύπανση Μεγάλη
710 = Ηχορύπανση Μεγάλη
730 = Στρατιωτική χρήση Μεγάλη
790 = Άλλες μορφές ανθρώπινων επιδράσεων/δραστηριοτήτων Μικρή
810 = Αποστράγγιση Μεσαία
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μεσαία
952 = ευτροφισμός Μικρή
954 = εισβολή ξενικών ειδών Μεγάλη
967 = ανταγωνισμός με οικόσιτα ζώα Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων Μεγάλη
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεγάλη
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
120 = Χρήση λιπασμάτων Μεγάλη
140 = Βόσκηση Μεσαία
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεσαία
220 = Ερασιτεχνική αλιεία Μικρή
230 = Κυνήγι Μεσαία
250 = Συλλογή / Αφαίρεση φυτών Μεσαία
401 = συνεχής δόμηση Μεγάλη
410 = Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές Μικρή
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεγάλη
504 = λιμάνι Μικρή
505 = αεροδρόμιο Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεγάλη
590 = Άλλες μορφές δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών Μεγάλη
610 = Κέντρα ενημέρωσης Μεσαία
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεσαία
700 = Ρύπανση Μικρή
730 = Στρατιωτική χρήση Μεγάλη
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μεγάλη
EU- = Αύξηση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή Μεγάλη
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μικρή
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μικρή
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα Μεσαία
SE- = Αύξηση διάβρωσης Μεγάλη
SP- = Συμπίεση εδαφών Μικρή
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μικρή
WD- = Εκτροπή της ροής του νερού Μεσαία
WSG = Παρείσδυση αλμυρού νερού στα υπόγεια ύδατα Μεγάλη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες
1170 Ύφαλοι
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia
2240 Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά
2250 * Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia
3140 Σκληρά, ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp.
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
CY05 Γυμνές αμμώδεις ακτές - Θέσεις φωλεοποίησης χελωνών
5210 Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus spp.
1220. Πολυετής βλάστηση ακτών με κροκάλες
1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp
2120. Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria -λευκές θίνες
5212. Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea
6220 * Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
2195. Κοιλότητες µεταξύ των θινών µε κλίνες καλαµών και βούρλων
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Άλλο
Υγρολιβαδική
Υπερυδατική
Αμμόφιλη
Βαθειά νερά
Υφυδατική
Θαμνώδης / Δενδρώδης
Ποώδης
Αλοφυτική
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Achillea maritima subsp. maritima Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Aegilops bicornis Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Aeluropus lagopoides Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Allium willeanum Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Althenia filiformis Παρόν Christia et al. 2011
Anacamptis pyramidalis Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthemis tricolor Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Arthrocnemum macrostachyum Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Asparagus horridus =Asparagus stipularis Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Asperula cypria Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Atriplex portulacoides ≡ Halimione portulacoides Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Baldellia ranunculoides Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Barlia robertiana Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Bolboschoenus maritimus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Calicotome villosa Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Calystegia sepium Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Carex distans Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Carex divisa Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Carex extensa Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Carlina involucrata Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Carlina pygmaea Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Centaurea calcitrapa Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Ceratonia siliqua Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Chaetomorpha sp. Παρόν Christia et al. 2011
Chara aspera Παρόν Christia et al. 2011
Chara canescens Παρόν Christia et al. 2011
Chara sp. Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Chara vulgaris Παρόν Christia et al. 2011
Cistanche phelypaea Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cistus sp. Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Cladium mariscus Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cladophora sp. Παρόν Christia et al. 2011
Convolvulus lineatus Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Convolvulus ×cyprius Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Coronilla repanda subsp. repanda Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cressa cretica Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Crypsis factorovskyi Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cymodocea nodosa Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Dianthus strictus Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Echium angustifolium Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Erodium crassifolium Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Euphorbia hirsuta Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Frankenia pulverulenta Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Fumana sp. Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Genista fasselata Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Gladiolus triphyllus Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Halocnemum strobilaceum Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Halopeplis amplexicaulis Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Helianthemum obtusifolium Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Herniaria hemistemon Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hordeum murinum Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Hordeum murinum Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Imperata cylindrica Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Ipomoea imperati Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Isolepis cernua Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Juncus acutus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juncus articulatus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juncus heldreichianus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juncus hybridus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juncus littoralis Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Juncus maritimus Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Juncus rigidus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juncus sp. Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juncus subulatus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Juniperus phoenicea Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Lamprothamnium papulosum Παρόν Christia et al. 2011
Limbarda crithmoides ≡ Inula crithmoides Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Linum maritimum Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lithodora hispidula Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Lotus cytisoides Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lythrum junceum Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Mentha aquatica Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Myrtus communis Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Najas marina subsp. armata = Najas delilei Παρόν Christia et al. 2011
Noaea mucronata Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Odontites linkii subsp. cyprius Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Olea europaea Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Onobrychis venosa Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Onopordum cyprium Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Onosma fruticosa Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys apifera Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys argolica subsp. elegans ≡Ophrys elegans Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys bornmuelleri Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys fusca Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys kotschyi Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys lutea Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys sphegodes ×subsp. „alasiatica“=Ophrys mammo Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophrys umbilicata subsp. rhodia≡Ophrys rhodia Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis anatolica Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis collina Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis coriophora subsp. fragrans≡Orchis fragrans Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis italica Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis morio subsp. syriaca≡ Orchis syriaca Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis palustris Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis papilionacea Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orchis sancta Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pancratium maritimum Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Panicum repens Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Phagnalon rupestre Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Phragmites australis Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Phyla nodiflora Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pistacia lentiscus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Pistacia terebinthus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Plantago loeflingii Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Posidonia oceanica Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Potamogeton pectinatus Παρόν Christia et al. 2011
Potamogeton pusillus Παρόν Christia et al. 2011
Pterocephalus multiflorus Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pulicaria dysenterica Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Ranunculus peltatus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Rhamnus lycioides subsp. graeca ≡Rhamnus oleoides Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Rubia laurae Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ruppia maritima Παρόν Meikle, 1985
Saccharum ravenae Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Saccharum strictum Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Salicornia europea Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Sarcocornia fruticosa ≡ Salicornia fruticosa Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Sarcocornia perennis Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Sarcopoterium spinosum Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Schoenoplectus littoralis Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Schoenus nigricans Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Scirpoides holoschoenus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Scirpus lacustris Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sedum eriocarpum subsp. porphyreum≡Sedum porphyreu Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Serapias aphroditae Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Serapias bergonii Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Serapias orientalis Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Serapias parviflora Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Spergularia marina Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Spiranthes spiralis Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Suaeda vera Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Taraxacum aphrogenes Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Teucrium divaricatum Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Teucrium micropodioides Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Thymelaea hirsuta Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Thymus capitatus Παρόν Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Triplachne nitens Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Urtica membranacea Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Vulpia brevis Παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Zannichellia palustris Παρόν Ortal, 1992
Πανίδα
Θηλαστικά Παρουσία στον υγρότοπο
Αναφορές
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hemiechinus auritus dorotheae (Spitzenberger, 197
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lepus europaeus Pallas, 1778
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Ablepharus budaki (Göçmen, Kumlutas & Tosunoglu, 1996)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acanthodactylus schreiberi schreiberi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Eumeces schneideri (Daudin, 1802)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hierophis cypriensis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Malpolon insignitus (Hermann, 1804)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Mediodactylus kotschyi fitzingeri (Steindachner, 1870)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ophisops elegans schlueteri (Ménétriés, 1832)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phoenicolacerta troodica (Gray 1838)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Stellagama stellio cypriaca (Linnaeus, 1758)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Telescopus fallax cyprianus (Fleischmann, 1831)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Trachylepis vitata (Olivier, 1804)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Typhlops vermicularis (Merrem, 1820)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Hyla savignyi (Audouin, 1827)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pelophylax bedriagae (Pallas 1771)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Βufotes viridis (Laurenti, 1768)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Julodis ehrenbergi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acmaeodera crinita
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acmaeodera flavofasciata
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acmaeodera flavofasciata
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acmaeodera quadrizonata
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Carabus anatolicus anatolicus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Daptus acutus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ditomus asiaticus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Dyschirius cariniceps
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lophyridia aphrodisiac cypricola
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Megacephala euphratica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Coptosia ganglbaueri
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Helladia adelpha cyprica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Helladia millefolii alziari
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Leiopus syriacus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Prinobius myardi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Potosia cuprea ikonomowi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Chrysolina orientalis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Psalidium aurigerum
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anoxia cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Bubas bubaloides
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pendoton bidens sulcifrons
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Leptobium fageli
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Quedius troodites
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ammobius cyprius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cephalostenus alziari
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Clitobius oblongiusculus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Entomogonus obtusus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Erodius fabrici
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Eutagenia annae
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Gonocephalum rusticum
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phaleria provincialis cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pimelia bajula
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pseudoseriscius griseovestis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Raiboscelis cyprius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Stenosis sulcata
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tentyria cylindrical
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tentyria cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tentyrina orbiculata subsulcata
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Trachyderma philistine
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Xanthomus cyprius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sphodromantis viridis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Andrena colletiformis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Andrena cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Andrena limassolica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Andrena tenuiformis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Andrena ungeri
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ammobates mavromoustakisi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Dioxys cypricola
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Dioxys tridentate limassolica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Eucera turbeculata cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Halictus cypricus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Halictus pollinosus limissicus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Megachile cypricola
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Megachile roewerei akrotirica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Megachile sericans cyprica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Osmia amathusica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Osmia Cypriaca
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Osmia idalia
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Osmia nicosiana
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sphecodes cypricus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sphecodes quadratus cephalotiformis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tarsalia ancyliformis mediterranea
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tarsalia hirtipes cypriaca
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Colletes cyprius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cerceris cheskesiana
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cerceris cypriaca
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cerceris mavromoustakisi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lasioglossum hellenicum
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Osmia limassolica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Proanthidium undulatum holozonicum
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Smicromyrme mavromoustakisi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Discolia cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Coleophora cypriacella
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Deuterotinea instabilis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Crossobela barysphena
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Selidosema tamsi
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pelopidas thrax
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Chilades galba
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lycaena thersamon
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Syntarucus pirithous
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Zizeeria karsandra
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Charaxes jasius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Danaus chrysippus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hipparchia pellucida cypriensis
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hyponephele lupine cypriaca
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Maniola cypricola
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pleurota pyropella idalia
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cnephasia pumicana
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cydia trogodana
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Blepharopsis mendica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ameles cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Libelloides macaronius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anax ephippiger
De Knijf G., Demolder H. (2013).
Lestes macrostigma
De Knijf G., Demolder H. (2013).
Orthetrum chrysostigma
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Orthetrum Sabina
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Trithemis festiva cyprica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Dociostaurus maroccanus
Tumbrinck J., (2006).
Ochrilidia pruinosa
Tumbrinck J., (2006).
Oedipoda miniata
Tumbrinck J., (2006).
Truxalis eximia cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pyrgomorpha cognata
Tumbrinck J., (2006).
Pyrgomorpha cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Bucephaloptera cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Eupholidoptera cypria
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Platycleis intermedia mesopotamica
Tumbrinck J., (2006).
Tylopsis lilifolia
Tumbrinck J., (2006).
Bacillus cyprius
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ocypode cursor
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Euchondrus stylus
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Xeropicta akrotirica
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Helicopsis cypriola
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Axinella cannabina
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Axinella polypoides
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Accipiter brevipes Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Accipiter gentilis (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Accipiter nisus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Aegypius monachus (L., 1766) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Aquila heliaca (Savigny, 1809) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Aquila pomarina (C.L.Brehm, 1831) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Buteo buteo (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Circus aeruginosus (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Circus cyaneus (L., 1766) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770) 10-100 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus pygargus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Neophron percnopterus (L., 1758) Δεν φωλιάζει
Pandion haliaetus (L., 1758 ) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Pernis apivorus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Anas acuta (L.,1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas clypeata (L.,1758) 100-1000 Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Anas crecca (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Anas penelope (L., 1758) 100-1000 Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Anas platyrhynchos (L., 1758) 100-1000 Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Anas querquedula (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Anas strepera (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anser albifrons (Scopoli, 1769) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Anser anser (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Aythya ferina (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Aythya fuligula (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Aythya marila Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Aythya nyroca (Gűldenstädt, 1770) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Bucephala clangula Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Marmaronetta angustirostris (Mènètriès, 1832) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Netta rufina (Pallas, 1773) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Tadorna tadorna (L., 1758) 100-1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Apus affinis (JE Gray, 1830) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Apus apus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Apus melba (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Apus pallidus (Shelley, 1870) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Caprimulgus europaeus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Actitis hypoleucos (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Arenaria interpres (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Burhinus oedicnemus (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Calidris alba (Pallas, 1764) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Calidris alpina (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Calidris bairdii (Coues, 1861) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Calidris minuta (Leisler, 1812) 100-1000 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Calidris temminckii (Leisler, 1812) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Charadrius alexandrinus (L., 1758) 100-1000 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Charadrius asiaticus (Pallas, 1773) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Charadrius hiaticula (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826) 1-10 Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Chlidonias niger (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Cursorius cursor (Latham, 1787) Δεν φωλιάζει
Gallinago gallinago (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Gallinago media (Latham, 1787) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Glareola nordmanni (Fischer, 1842) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Glareola pratincola (L., 1766) 100-1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Haematopus ostralegus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Himantopus himantopus (L., 1758) 10-100 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus argentatus (Pontoppidan, 1763) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus armenicus (Buturlin, 1934) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Larus audouinii (Payraudeau, 1826) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus cachinnans (Pallas, 1811) 100-1000 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Larus canus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus fuscus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus genei >1000 Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus heuglini Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773, Caspian Sea) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Larus melanocephalus (Temminck, 1820) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Larus michahellis (J.F. Naumann, 1840) 100-1000 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Larus minutus 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Larus ridibundus >1000 Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Limosa limosa (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Numenius arquata (L., 1758) 10-100 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Numenius phaeopus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Philomachus pugnax (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Pluvialis apricaria (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Pluvialis pulva (Gmelin, 1789) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pluvialis squatarola (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Recurvirostra avosetta (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Scolopax rusticola (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sterna albifrons (Pallas, 1764) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sterna hirundo (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sterna nilotica 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sterna sandvicensis (Latham, 1787) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa erythropus (Pallas, 1764) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Tringa glareola (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Tringa ochropus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Tringa totanus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Vanellus gregarius (Pallas, 1771) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Vanellus leucurus(Lichtenstein, 1823) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Vanellus vanellus (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Xenus cinereus (Kaup, 1829) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ardea alba (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ardea cinerea (L., 1758) 100-1000 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Ardea purpurea (L., 1766) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 100-1000 Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Botaurus stellaris (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Bubulcus ibis (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Ciconia ciconia (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Ciconia nigra (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Egretta garzetta (L., 1766) 100-1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ixobrychus minutus (L., 1766) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Nycticorax nycticorax (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Platalea leucorodia (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Plegadis falcinellus (L., 1766) 100-1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Columba oenas (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Columba palumbus (L.,1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Spilopelia senegalensis (Linnaeus, 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Streptopelia turtur (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Alcedo atthis (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Ceryle rudis (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Coracias garrulus (L., 1758) 100-1000 Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Halcyon smyrnensis Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Merops apiaster (L., 1758) >1000 Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Merops persicus (Pallas, 1773) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Upupa epops (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Clamator glandarius (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cuculus canorus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Falco biarmicus (Temminck, 1825) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Falco cherrug (J.E.Gray, 1834) 10-100 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco columbarius (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Falco eleonorae (Géné, 1839) 10-100 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco naumanni (Fleischer, 1818) 1-10 Christodoulou Ch. S. (Editor), lezeki...
Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco subbuteo (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Falco tinnunculus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Falco vespertinus (L., 1766) >1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Alectoris chukar (J.E.Gray, 1830) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Coturnix coturnix (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Francolinus francolinus (L., 1766) 100-1000 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Crex crex (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Fulica atra (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Gallinula chloropus (L., 1758) 100-1000 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Grus grus (L., 1758) 100-1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Grus virgo (L., 1758) 100-1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Grus virgo (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Porzana parva (Scopoli, 1769) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Porzana porzana (L., 1766) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Porzana pusilla (Pallas, 1776) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Rallus aquaticus (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Acrocephalus arundinaceus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acrocephalus schoenobaenus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Alauda arvensis (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ammomanes cincturus (Gould, 1841) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthus campestris (L., 1758) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthus cervinus (Pallas, 1811) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthus pratensis (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthus richardi (Vieillot, 1818) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthus spinoletta (L, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Anthus trivialis (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Bucanetes githagineus (Lichtenstein, 1823) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Calandrella rufescens (Vieillot, 1820) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Carduelis cannabina (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Carduelis carduelis (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Carduelis chloris (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Carduelis spinus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cettia cetti (Temminck, 1820) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Corvus corone (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Corvus monedula (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Delichon urbicum (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Emberiza caesia (Cretzschmar, 1827) Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Emberiza hortulana (L., 1758) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Emberiza schoeniclus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Erithacus rubecula (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Ficedula semitorquata (Homeyer, 1885) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Fringilla coelebs (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Galerida cristata (L., 1758) Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hirundo daurica Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Hirundo rustica (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lanius collurio (L., 1758) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lanius isabellinus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lanius meridionalis (Temminck, 1820) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lanius nubicus (H.C. Lichtenstein, 1823) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lanius senator (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Locustella luscinioides (Savi, 1824) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Lullula arborea (L., 1758) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Luscinia luscinia (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Luscinia megarhynchos (C.L.Brehm, 1831) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Luscinia svecica (L., 1758) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Melanocorypha bimaculata (Mènètriès, 1832) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Melanocorypha calandra (L., 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Miliaria calandra Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Monticola saxatilis (L., 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Monticola solitarius (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla alba (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla alba yarelli Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla citreola (Pallas, 1776) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla flava dombrowskii Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla flava feldegg Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla flava flava Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla flava lutea Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla flava superciliaris Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Motacilla flava thunbergi Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Muscicapa striata (Pallas, 1764) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe cypriaca (Martin Van, 1982) Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe deserti (Temminck, 1825) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe finschii (Heuglin, 1869) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe hispanica (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe oenanthe (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oenanthe xanthoprymna (Hemprich & Ehrenberg, 183 Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Oriolus oriolus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Parus ater cypriotes Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Parus ater cypriotes Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Parus major (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Passer domesticus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Passer moabiticus (Tristram, 1864) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phoenicurus ochruros ( S.G. Gmelin, 1774) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phylloscopus bonelli orientalis Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phylloscopus trochilus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pica pica (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Prinia gacilis (Lichtenstein, 1823) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Regulus regulus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Remiz pendulinus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Riparia riparia (L., 1758 ) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Saxicola maura (Pallas, 1773) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Saxicola maura variegata Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Saxicola rubetra (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Saxicola torquatus (L., 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Serinus pusillus (Pallas, 1811) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Serinus serinus (L., 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sturnus roseus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sturnus vulgaris (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia atricapilla (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia communis (Latham, 1787) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia conspicillata (Temminck, 1820) Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia curruca (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1789) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia melanothorax 100-1000 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sylvia mystacea (Ménétries, 1832) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia nana (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia nisoria (Bechstein, 1792) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Sylvia rueppelli (Temminck, 1823) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tichodroma muraria (L., 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Turdus iliacus (L., 1766) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Turdus merula (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Turdus torquatus (Linnaeus, 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Turdus viscivorus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Pelecanus onocrotalus (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Phalacrocorax aristotelis (L., 1761) 10-100 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Phalacrocorax carbo (L., 1758) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Phoenicopterus roseus >1000 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Jynx torquilla (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Podiceps cristatus (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 100-1000 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827) Owen, R. 2007. European Nature Conser...
Asio flammeus (Pontopiddan, 1763) Δεν φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Asio otus (L., 1758) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Athene noctua (Scopoli, 1769) Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Otus scops cyprius Φωλιάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...
Tyto alba (Scopoli, 1769) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακ...

AP Marine Environmental Consultancy Ltd and Atlantis Consulting Cyprus Ltd, June 2012, Final Report on Hydrological and further studies to be incorporated in the Akrotiri Management Plan, Nicosia

Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Christia et al. 2011

Christodoulou Ch. S. (Editor), lezekiel S. A., Tsintides T., Panagiotou Ch., 2000, Standard Data Form for the site CY5000000: Alyki Akrotiriou - Ygroviotopos Fasouriou, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environmental of the RoC, Nicosia

De Knijf G., Demolder H. (2013). Early spring observations of Odonata from Cyprus. Libellula 32 (1/2): 59-74.

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Meikle, 1985

Ortal, 1992

Tumbrinck J., (2006). An annotated checklist of the Orthoptera (Saltatoria) of Cyprus. Articulata, 21 (2): 121–159.

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες (2004). Καθορισμός των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. Εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/EK.

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακρωτηρίου, 17/09/2012

Φωτογραφίες