Αρχεία προς μεταφόρτωση


Στην Αρχειοθήκη του Υγροτοπίου Κύπρου, έχουν συγκεντρωθεί και διατίθενται προς κάθε ενδιαφερόμενο, γεωχωρικά δεδομένα, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, μελέτες,  κ.ά.