Βασικά στατιστικά στοιχεία


Στην ενότητα αυτή, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει απλές στατιστικές πληροφορίες για τους υγρότοπους της Κύπρου με βάση τα κριτήρια της αριστερής στήλης. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε διαγράμματα.