Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 374

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΝΑΣ) CY000FAM003 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ
ΕΚΒΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ CY000FAM005 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ
ΕΚΒΟΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΒΕΙΑ CY000FAM006 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙ CY000FAM007 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙ
ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΗ ΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ CY000FAM008 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΕΚΒΟΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΤΑΥΡΟΥ CY000FAM009 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ CY000FAM010 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΚΟΛΙΔΑ CY000FAM011 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΟΚΟΛΙΔΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΡΟΥΣ CY000FAM012 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΒΓΟΡΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΛΑΜΟΥΔΙΟΥ CY000FAM013 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦΛΑΜΟΥΔΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΙΑ CY000FAM014 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΙΑ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΟΓΑΖΙ CY000FAM015 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΙΑ
ΕΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ CY000FAM016 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ CY000FAM017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΝΩΔΑΡΩΝ CY000FAM019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΝΩΔΑΡΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΤΟ ΚΙΑΔΟΣ CY000FAM020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΙΑΔΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΡΝΟΚΗΠΟΥ CY000FAM021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΡΝΟΚΗΠΟΣ
ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΔΙΑΙΟΥ- ΓΙΑΛΙΑ CY000FAM022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ CY000FAM025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ CY000FAM026 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ CY000FAM027 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΑΠΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΝΙ Νο.2 CY000FAM028 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΦΡΑΓΜΑ ΑΦΤΕΛΛΩΤΟΥ CY000FAM029 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ CY000FAM030 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΝΑΣ CY000FAM031 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
1 2 3 4 5 > >>